Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Szanowna Rado Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim
To był miły, wspólny czas. 
Nasi Zerówkowicze z grupy III oficjalnie zakończyli przedszkolną przygodę. 
Dzieci z grupy IV oficjalnie zamknęły kolejny rozdział przedszkolnej pracy. 
Nasze dzieci, wspaniałe kolorowe motyle, zakończyły kolejny etap przedszkolnej przygody. W przyszłym roku jeszcze bardziej rozwiną swoje wspaniałe skrzydła. 
Program Edukacji Ekologicznej pt. ,, W Przedszkolu u Misia Uszatka mamy rady na odpady"- ,, W Ekologicznym Ogrodzie Zmysłów segreguje się odpady "- dofinansowany z środków WFOŚiGW w Łodzi. Program został zrealizowany i zakończony z dniem 30.06.2021 r. Rodzice zostali poinformowani o założeniach i  sposobach realizacji projektu na zebraniach wychowawców z rodzicami na początku roku szkolnego 2020/2021, na spotkaniu dyrektora z Radą Rodziców Przedszkola, na tablicach informacyjnych w Przedszkolu. Informacje dotyczące projektu oraz kolejność realizowanych zadań umieszczane były systematycznie na stronie internetowej przedszkola.
Podczas realizacji programu wszystkie zaplanowane cele zostały zrealizowane. Wzrost poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej nastąpił u wszystkich dzieci przedszkolnych, pracowników, rodziców. Realizowany przez nas Program pozwolił na kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych, przede wszystkim dzieci poprzez wykorzystanie różnych form edukacyjnych w zakresie ekologii. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów w zakresie edukacji ekologicznej, zakupionych zostało wiele pomocy dydaktycznych. Nastąpiło uświadomienie dzieciom ważnego aspektu segregowania śmieci i gospodarowania odpadami. Stworzyliśmy możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych. Angażowaliśmy dzieci i dorosłych w działania proekologiczne. Kształtowaliśmy nawyki segregowania odpadów. Włączaliśmy najbliższe środowisko lokalne w nasze działania ekologiczne.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii, z realizacji naszego Projektu.

W załączniku:
1. ,, Efekty Rzeczowe Projektu "
2. ,, Sprawozdanie z realizacji Projektu".

 
Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 - ,, W Przedszkolu u Misia Uszatka mamy rady na odpady " -
,, W Ekologicznym Ogrodzie Zmysłów segreguje się odpady"
Kolejny już, trzeci Projekt Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Odziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi "Miś Uszatek w świecie owadów".

 
24-06-2021

Dyżur Wakacyjny

W sierpniu wracamy do pracy...
24-06-2021

Wakacje

Kochane Dzieci, Szanowni Rodzice...
 

Niedziela 25 lipca 2021

Walentyna, Nieznamir, Alfons, Olimpia, Rudolf, Rudolfina, Jakub, Sławosław, Krzysztof, Rudolfa, Dariusz