Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Ciężka praca naszych podopieczych została nagrodzona.
Wyniki konkursu ekologicznego.
Sprawdzamy wiedzę zdobytą przez naszych milusińskich.
Kolejne osiągnięcia naszych przedszkolaków.
Wyniki konkursu :)
Kolejna edycja Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury za nami!
Serdecznie zapraszamy! 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
Wizytatorzy  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi  z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w naszym przedszkolu

Środa 23 czerwca 2021

Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna