Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =


Początek
 

W roku 1936 hutyKara” i „Hortensjazałożyły przedszkole, do którego uczęszczało 30-cioro dzieci. Przedszkole mieściło się w małym drewnianym budynku przy ulicy Topolowej 8.

Działania wojenne i okupacja spowodowały przerwę w działalności przedszkola. W 1945 roku z inicjatywy związkowców reaktywowano przedszkole. Trzyoddziałowa placówka dysponowała czterema izbami i wąską sienią, gdzie zainstalowane były prowizoryczne sanitariaty.

W roku 1950 przedszkole umiejscowiono w pięknym, nowo wybudowanym, budynku przy ulicy Okrzei, do którego uczęszczały dzieci rodziców zatrudnionych w obu wymienionych wcześniej hutach. Na piętrze mieścił się żłobek, a przedszkole zajmowało pomieszczenia na parterze.

23 listopada 1970 roku przedszkole zostało przeniesione na ulicę Topolową 14a, gdzie funkcjonuje do tej pory. Od tego czasu chronologicznie dyrektorami przedszkola były panie: W. Łukaszewicz, Ewa Kubicka, Grażyna Wudarczyk, Grażyna Michałowicz i od roku 2012 Henryka Zawiślak.

Oto najważniejsze wydarzenie z ostatnich lat:

 
  • W maju 1995 roku odbył się I Między przedszkolny Koncert „Wiosna w wierszu i piosence. Wydarzenie niezwykle istotne dla piotrkowskich przedszkoli, które idąc za naszym przykładem organizować zaczęły koncerty o tematyce jesiennej i zimowej.
 
  • 29 października 1999 roku pod hasłem „Spotkanie po latach” odbył się pierwszy w Polsce, jak pisała ówczesna prasa, zjazd przedszkolaków.
 
  • W dniu 27 września 2000 roku Rada Miejska w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rady Pedagogicznej naszego przedszkola i podjęła uchwałę w sprawie nadania placówce imienia Misia Uszatka. Uroczystość połączona z obchodami 25-cio lecia odbyła się w dniu 24 listopada 2000 roku.
 
  • Wiosną 2001 roku władze miasta podejmują pierwsze kroki w zakresie utworzenia w naszym mieście przedszkola integracyjnego. Do realizacji tegoż przedsięwzięcia wytypowane zostaje nasze przedszkole. Pierwszy oddział integracyjny zostaje otwarty 1 września 2003 roku.
 
  • Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska 1 września 2004 roku w przedszkolu powstają 2 następne oddziały integracyjne.
 
***
 
  • Dzięki firmie ,,IKEA" nasze przedszkole zmieniło się nie do poznania. W maju 2013 roku firma wymieniła  wszystkie meble dla dzieci - w salach i w sali rekreacyjnej. Wyposażyła każdą grupę w nowe pomoce i zabawki. W okresie wakacji 2013 roku nastąpił remont szatni, zostały wymienione meble.
 
  • W maju 2014 roku rozpoczęto realizację zadania: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka wraz z podłączeniem do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej" w Piotrkowie Trybunalskim.

Roboty budowlane polegały na:

- pokryciu dachu, wykonaniu obróbek blacharskich, montażu płyt styropianowych ścian elewacji i izolacyjnych murów fundamentowych,
- wykonaniu tynków barwionych elewacji,
- wykonaniu tynków strukturalnych przyziemia,
- uzupełnieniu opasek,
- wykonaniu iniekcji i robót iniekcyjnych,
- naprawie posadzek, wykonaniu tynków w piwnicach,  remontu pomieszczeń w piwnic, murowaniu ścian,
- wykonaniu robót wykończeniowych w piwnicach,
- wymianie grzejników z podejściami i przebiciami, założenie na grzejniki zabezpieczeń,
- montażu kanałów i przewodów wentylacji,
- wykonaniu instalacji oświetlenia i ogólnej, zasilającej pomiary instalacji elektrycznych,
- wymianie stolarki okiennej, wymianie drzwi zewnętrznych,
- montażu nowych rynien i rur spustowych,
- montażu nowych daszków z poliwęglanu,
- wykonaniu nowych balustrad, przy wejściu do kuchni i wejściu od parkingu i przy wejściu do ogrodu,
- wykonaniu cokołu budynku zgodnie z kolorystyką,
- wykonaniu opaski z kostki brukowej i uzupełnieniu brakującej kostki w miejsce płyt chodnikowych,
- modernizacji instalacji c.o. z wymianą kotła na węzeł cieplny i dostosowaniu pomieszczenia dla potrzeb węzła,  montażu i podłączeniu węzła do sieci,
- uzupełnieniu nasadzeń na terenach zielonych.

 

Zadania w/w zostały zakończone 13.11.2014 roku.
 

***
 

  • W okresie wakacji 2014 roku (lipiec i sierpień 2014), podczas robót związanych z termomodernizacją budynku, została zdjęta drewniana boazeria w sali I, sali rekreacyjnej i w korytarzu. Położone zostały gładzie na ścianach i sufitach, wymienione zostało oświetlenie w sali I i w sali rekreacyjnej. Utworzony został w nowym miejscu  gabinet specjalistów, gabinet intendenta, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora. W maju 2014 roku założony został monitoring budynku.
 
  • W roku 2015, w okrsie letnim, położone zostały płytki w szatni, w magazynie żywnościowym oraz w korytarzu, od strony kuchni. Zakupionych zostało wiele pomocy dydaktycznych, nowoczesnego sprzętu do kuchni, dla nauczycieli, dla pań woźnych.