Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =


Początek
 

           W roku 1936 hutyKara” i „Hortensjazałożyły przedszkole, do którego uczęszczało 30-cioro dzieci. Przedszkole mieściło się w małym drewnianym budynku przy ulicy Topolowej 8. Działania wojenne i okupacja spowodowały przerwę w działalności przedszkola. W 1945 roku z inicjatywy związkowców reaktywowano przedszkole. Trzyoddziałowa placówka dysponowała czterema izbami i wąską sienią, gdzie zainstalowane były prowizoryczne sanitariaty.

          W roku 1950 przedszkole umiejscowiono w pięknym, nowo wybudowanym, budynku przy ulicy Okrzei, do którego uczęszczały dzieci rodziców zatrudnionych w obu wymienionych wcześniej hutach. Na piętrze mieścił się żłobek, a przedszkole zajmowało pomieszczenia na parterze.

         Od 23 listopada 1970 roku przedszkole zostało przeniesione na ulicę Topolową 14a, gdzie funkcjonuje do tej pory. Od tego czasu chronologicznie dyrektorami przedszkola były panie: W. Łukaszewicz, Ewa Kubicka, Grażyna Wudarczyk, Grażyna Michałowicz i od roku 2012 Henryka Zawiślak.

 

Oto najważniejsze wydarzenie z ostatnich lat:

 
 • W maju 1995 roku odbył się I Między przedszkolny Koncert „Wiosna w wierszu i piosence. Wydarzenie niezwykle istotne dla piotrkowskich przedszkoli, które idąc za naszym przykładem organizować zaczęły koncerty o tematyce jesiennej i zimowej.
   
 • 29 października 1999 roku pod hasłem „Spotkanie po latach” odbył się pierwszy w Polsce, jak pisała ówczesna prasa, zjazd absolwentów.
   
 • W dniu 27 września 2000 roku Rada Miejska w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rady Pedagogicznej naszego przedszkola i podjęła uchwałę w sprawie nadania placówce imienia Misia Uszatka. Uroczystość połączona z obchodami 25-cio lecia odbyła się w dniu 24 listopada 2000 roku.
   
 • Wiosną 2001 roku władze miasta podejmują pierwsze kroki w zakresie utworzenia w naszym mieście przedszkola integracyjnego. Do realizacji tegoż przedsięwzięcia wytypowane zostaje nasze przedszkole. Pierwszy oddział integracyjny zostaje otwarty 1 września 2003 roku.
   
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska 1 września 2004 roku w przedszkolu powstają 2 następne oddziały integracyjne.
 
***

Od 01.09.2012 do 31.08.2017  roku funkcję dyrektora Przedszkola pełni Henryka Zawślak

 
 • Dzięki firmie ,,IKEA" nasze przedszkole zmieniło się nie do poznania. W maju 2013 roku firma wymieniła  wszystkie meble dla dzieci - w salach i w sali rekreacyjnej. Wyposażyła każdą grupę w nowe pomoce i zabawki. W okresie wakacji 2013 roku nastąpił remont szatni, zostały wymienione meble w salach, został założony nowy domofon.
   
 • W maju 2014 roku rozpoczęto realizację zadania: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka wraz z podłączeniem do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej" w Piotrkowie Trybunalskim.

Roboty budowlane polegały na:

- pokryciu dachu, wykonaniu obróbek blacharskich, montażu płyt styropianowych ścian elewacji i izolacyjnych murów fundamentowych,
- wykonaniu tynków barwionych elewacji,
- wykonaniu tynków strukturalnych przyziemia,
- uzupełnieniu opasek,
- wykonaniu iniekcji i robót iniekcyjnych,
- naprawie posadzek, wykonaniu tynków w piwnicach,  remontu pomieszczeń w piwnic, murowaniu ścian,
- wykonaniu robót wykończeniowych w piwnicach,
- wymianie grzejników z podejściami i przebiciami, założenie na grzejniki zabezpieczeń,
- montażu kanałów i przewodów wentylacji,
- wykonaniu instalacji oświetlenia i ogólnej, zasilającej pomiary instalacji elektrycznych,
- wymianie stolarki okiennej, wymianie drzwi zewnętrznych,
- montażu nowych rynien i rur spustowych,
- montażu nowych daszków z poliwęglanu,
- wykonaniu nowych balustrad, przy wejściu do kuchni i wejściu od parkingu i przy wejściu do ogrodu,
- wykonaniu cokołu budynku zgodnie z kolorystyką,
- wykonaniu opaski z kostki brukowej i uzupełnieniu brakującej kostki w miejsce płyt chodnikowych,
- modernizacji instalacji c.o. z wymianą kotła na węzeł cieplny i dostosowaniu pomieszczenia dla potrzeb węzła, montażu i podłączeniu węzła do sieci,
- uzupełnieniu nasadzeń na terenach zielonych.

 

Zadania w/w zostały zakończone 13.11.2014 roku.
 

***
 

 • W okresie wakacji 2014 roku (lipiec i sierpień 2014), podczas robót związanych z termomodernizacją budynku, została zdjęta drewniana boazeria w sali I, sali rekreacyjnej i w korytarzu. Położone zostały gładzie na ścianach i sufitach, wymienione zostało oświetlenie w sali I i w sali rekreacyjnej. Utworzony został w nowym miejscu  gabinet specjalistów, gabinet intendenta, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora. W maju 2014 roku założony został monitoring budynku.
 • W roku 2015, w okrsie letnim, położone zostały płytki w szatni, w magazynie żywnościowym oraz w korytarzu, od strony kuchni. Zakupionych zostało wiele pomocy dydaktycznych, nowoczesnego sprzętu do kuchni, dla nauczycieli, dla pań woźnych. 
 • W listopadzie 2015 roku obchodziliśmy Jubileusz 45- lecia
  Szczególne podziękowania kieruję do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię Przedszkola i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Przedszkola.

  Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku:
  - pierwszych dyrektorów tego Przedszkola PANI EWIE KUBICKIEJ, PANI GRAŻYNIE WUDARCZYK, PANI GRAŻYNIE MICHAŁOWICZ;
  - pierwszych nauczycieli- pani Marii Rybak, pani Zofii Kazimierskiej, pani Wandzie Domarańczyk;
  - dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników przedszkola, dla wszystkich rodziców i absolwentów – za wszystko co powstawało i powstaje - za wspólne działania dla dobra dzieci i całego środowiska.

          Wykonano tak wiele przez 45 lat, wydawałoby się, że to już wszystko, co może spotkać nasze przedszkole. Jednak okazuje się, że dla każdego dyrektora czas wyznacza inne zadania: od września 2012 roku – następuje decyzja o podłączeniu przedszkola do miejskiej sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie termomodernizacja przedszkola.  
          W ostatnich latach wykonano wiele prac remontowych. Budynek został otynkowany, wymieniono pozostałe okna, położono nową dachówkę, nową instalację odgromową, korytarze, szatnie i sale przybrały zupełnie inny wygląd.
       Przedszkole dzięki zaangażowaniu nauczycieli realizuje 2 projekty: PGE z ,,SERCA" oraz Projekt ,,OGRÓDKI DYDAKTYCZNE”, kontynuuje Festiwale Piosenki Wiosennej, nadal prowadzone są dwa oddziały integracyjne, nawiązaliśmy bliższą współpracę z SE- MA- FOR, Muzeum Animacji w Łodzi.
          Jubilat czeka jeszcze na inne zmiany. Marzymy m.in. o Sali Doświadczania Świata i placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasze przedszkole. To wielka dla nas radość i przywilej mieć takich sprzymierzeńców.

  Przyjmijcie państwo podziękowania od całej społeczności przedszkolnej za okazane serce i dobrą wolę i za wspieranie naszego Przedszkola przez te wszystkie lata.
Dziękujemy:
Panu Prezydentowi Miasta Piotrkowa
Panu Wiceprezydentowi Miasta Piotrkowa

      Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego zaprosił Nasze Przedszkole, które obchodziło 45-lecie istnienia, na podsumowanie również 45 edycji konkursu ,,Cały Piotrków w kwiatach”. Uroczystość odbyła się dnia 1 grudnia 2015 w Centrum Idei ,,Ku Demokracji” Kościół Akademicki Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 o godz. 17.00. Dzieci zaprezentowały Poloneza oraz bajkę pt. ,,Bal w pokoiku lal”.

        W 2012 roku w przedszkolu odbywa się spotkanie Wigilijno - Jasełkowe. Udział w nim bierze całe przedszkole: przedszkolaki oraz pracownicy placówki. Dzieci z tej okazji prezentują Jasełka. W przedstawieniu występują oprócz aniołków, Marii i Józefa, postaci z różnych bajek, które przynoszą małemu Jezusowi podarki.  Jasełka wystawiane są co roku w Kościele w Parafii ,,Miłosierdzia Bożego”.

        Jesienią 2016 roku powstaje ,, Sala Doświadczania Świata” i doposażony zostaje plac zabaw o nowy sprzęt. W ramach tego Projektu Przedszkole ponownie  pozyskało 5 tysięcy złotych, na wykonanie  tego Projektu.  Wszystkie prace wykonywali wolontariusze: rodzice, nauczyciele. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym !!! Ludzie o wielkich sercach nie liczą swojego czasu, dzięki takim osobom świat staje się lepszy! 
   
                         Od 01.09.2017  do 31.08.2022  roku funkcję dyrektora Przedszkola pełni nadal Henryka Zawślak
 
 • W 2017 roku, w 2018, 2019 – zakupione zostają po kolei do grup: V, IV, III – tablice interaktywne, do pracy dydaktycznej dla dzieci i dla nauczycieli.

  W 2018/2019 roku, realizujemy  czwarty  Projekt we współpracy  z WFOŚiGW.

         Po rozpatrzeniu wniosku naszego Przedszkola, złożonego w ramach konkursu pn: "Ekopracownia pod chmurką" na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego "Ekologiczny Ogród Zmysłów u Misia Uszatka" przy Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim, zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję w dniu 20.11.2018 r. uchwałą nr 2685/2018 o przyznaniu dotacji do wysokości 50.000,00 zł na realizację powyższego zadania. 

        W związku z powyższym, nasze Przedszkole rozpoczęło prace nad realizacją zaplanowanej przebudowy przedszkolnego placu, aby stworzyć na jego terenie ogród sensoryczny zakończony tarasem widokowym. Jest to kontynuacja projektu rewitalizacji ogrodu, jaki rozpoczęliśmy w 2015 roku, tworząc wtedy ogródek dydaktyczny dla naszych milusińskich i realizując program autorski "Magicznie w naszym ogrodzie". 

       W 2018 roku doczekaliśmy się rozbudowy naszego Parkingu. Dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta, mogliśmy całkowicie zmienić parking przedszkola, powiększyć, położyć kostkę, aby wszyscy: rodzice, pracownicy przedszkola, mogli swobodnie parkować. Dzięki rozbudowie, zwiększyła się liczba miejsc parkingowych.

      W 2018 roku – piotrkowski rzeźbiarz Pan Mariusz Migasiński, rzeźbi dla naszego Przedszkola Misia Uszatka, który zostaje zamontowany przed wejściem do Przedszkola. Dzięki wspaniałej Radzie Rodziców – nasze marzenie, koncepcja dyrektora Przedszkola, zostaje zrealizowana. Następuje oficjalne odsłonięcie rzeźby, zostają zaproszeni goście, Rada Rodziców, Pan M. Migasiński. Dzieci przygotowały przedstawienie, nawiązujące do tematyki spotkania.

            W 2018, 2019, 2020 roku – nauczyciele wraz z dyrektorem wystawiają bajki: z okazji mikołajek przepiękną Bajkę pt. ,, Katar Świętego Mikołaja", z okazji Dnia Dziecka ,, Rzepka" J. Tuwima.

       Dla nauczycieli zakupiona zostaje kserokopiarka z prawdziwego zdarzenia. W tym czasie możemy pochwalić się posiadaniem 5 laptopów i 2 komputerów, skanerem, 6 drukarkami, bindownicą.

        W 2019/2020 roku – zostaje zakupiony dla grupy najmłodszej dotykowy monitor interaktywny, jako dodatkowe narzędzie do tworzenia ćwiczeń i kart pracy:

  - tworzenie i edycja stron, wprowadzenie tekstu,
  - wykorzystanie obrazów z galerii programu, dodawanie własnych elementów graficznych,
  tworzenie niestandardowych stron
  - wykorzystanie elementów multimedialnych
  (filmów i dźwięków),
  -wykorzystanie interaktywnych szablonów programu tablicy (Smart, Interwrite).

  Następuje wymiana dywanów w grupie I, w grupie II, w grupie III, w grupie IV.

        Rok 2020 – marzec – przynosi bardzo trudny czas. Wprowadzona zostaje pandemia, przedszkola, szkoły zostają zamknięte.
          Do przedszkola powraca część dzieci - 15 maja 2020 roku.


        Rok szkolny 2020/2021 – wracają dzieci do Przedszkola, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, poprzez wprowadzenie odpowiednich Zarządzeń. Szkoły pozostają zamknięte.

       W dniu 11.10.2020 roku w Parafii Miłosierdzia Bożego, z okazji 50 – lecia Przedszkola, o godzinie 13.00  odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji dzieci, rodziców, pracowników i emerytów Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Misia Uszatka.

  U NAS DAJEMY DZIECIOM SERCE, MIŁOŚĆ, EMPATIĘ, ZROZUMIENIE, SZACUNEK I TOLERANCJĘ,  A RODZICOM DAJEMY KAŻDĄ NASZĄ WOLNĄ CHWILĘ NA ROZMOWĘ, DAJEMY POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

       W 2020 pozyskaliśmy dotację na 3 Projekt z WFOŚiGW pod nazwą ,,Miś Uszatek w Świecie Owadów”, który będzie zwieńczeniem 2 poprzednich projektów. Przez 8 lat pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola, to jest to, czym możemy się pochwalić.

       Również w roku 2020/2021 realizujemy kolejny projekt ,, W Ekologicznym Ogrodzie Zmysłów segreguje się odpady - ,, W Przedszkolu u Misia Uszatka mamy rady na odpady”.

       Jesienią 2020 roku – mieliśmy wizytację Kuratora Oświaty z Łodzi, Pana Waldemara Flajszera,

        Dnia 02 grudnia 2020 roku, (środa), w naszym przedszkolu miało miejsce ważne wydarzenie. Dzieci, pracowników, dyrektora Przedszkola- odwiedził łódzki Kurator Oświaty Pan Waldemar Flajszer wraz z Dyrektorem Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Panią Anną Pręcikowską – Skoczylas oraz wizytatorem Panią Elżbietą Górką. Wizytacja miała na celu pokazanie gościom, jak funkcjonuje Przedszkole w czasie pandemii, jak radzą sobie nauczyciele, pracownicy, dyrektor przedszkola. Przy okazji mogliśmy pochwalić się naszymi osiągnięciami w ciągu ostatnich 8 lat, wyglądem sal, wyposażeniem, placem zabaw, parkingiem. Natomiast dzieci w oczekiwaniu na planowane spotkanie z Mikołajem w dniu 3 grudnia, mogły zademonstrować Mikołajkowy repertuar. Dzieci podziękowały za wizytę, złożyły świąteczne życzenia. Z rąk Pana Waldemara Flajszera dzieci otrzymały przepiękne baśnie oraz piłki do gry na placu zabaw. Dziękujemy za wizytę. Dla Przedszkola było to wielkie wyróżnienie.

       Rok 2020 – Rada Rodziców zakupuje dla dzieci zabawki z okazji Mikołajek dla każdej grupy. Dyrektor zakupuje wiele nowych, ciekawych zabawek, głównie drewnianych, również dla specjalistów do pracy z dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

        2020/2021 roku ( czerwiec ) – zostaje zakupiony dla grupy drugiej dotykowy monitor interaktywny, jako dodatkowe narzędzie do tworzenia ćwiczeń i kart pracy:

  - tworzenie i edycja stron, wprowadzenie tekstu,
  - wykorzystanie obrazów z galerii programu, dodawanie własnych elementów graficznych,
  tworzenie niestandardowych stron
  - wykorzystanie elementów multimedialnych
  (filmów i dźwięków),
  -wykorzystanie interaktywnych szablonów programu tablicy (Smart, Interwrite).

  Jest to ostatnia sala, która została wyposażona w monitor interaktywny.

      Dnia 02.06.2021 roku  nasze Przedszkole odwiedzili ważni goście:  Pani Aneta Cichoń oraz Pan Piotr Łopusiewicz,  Wizytatorzy  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi  z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Nasi goście obejrzeli Przedszkole, przywitali się z dziećmi we wszystkich grupach, pracownikami, obejrzeli sale, wyposażenie naszego Przedszkola, plac zabaw, nasze Ekologiczne pracownie, rozmawiali z Panią dyrektor, ale także byli na obserwacji  zajęcia, przeprowadzonego  w grupie IV- integracyjnej,  przez panie: Karolinę Robaszek, Katarzynę Walczyk oraz Henrykę Zawiślak.

          W wakacje 2021 roku, zostają wymienione meble w zmywali przedszkolnej z drewnianych na metalowe.

         W grudniu 2021 roku zakupione zostają nowe dywany do ostatniej, V sali przedszkolnej.

       W 2021 roku – nauczyciele oraz pracownicy Przedszkola wraz z dyrektorem wystawiają z okazji mikołajek 06.12.2021 roku przepiękną Bajkę pt.,,Rudolf Czerwononosy”. ( 16 osób).

       W grudniu 2021 roku – wejście dla pracowników administracji, od strony kuchni, zostaje odnowione. Zakupione zostają dla nauczycieli przenośne głośniki, firmy JBL, do zajęć muzycznych. Jak co roku, zakupionych zostaje wiele pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla dzieci przez Radę Rodziców i dyrektora Przedszkola.

– 2022 rok --

       Od 01.09.2022  do 31.08.2027  roku funkcję dyrektora Przedszkola pełni nadal
Henryka Zawiślak

W 2022 roku – nauczyciele oraz pracownicy Przedszkola wraz z dyrektorem wystawiają z okazji Mikołajek 6.12.2022 roku ponownie                  Bajkę pt.,, Rudolf Czerwononosy”.
W sali I – w grupie najmłodszej, w sali III integracyjnej oraz w sali IV integracyjnej zostają wymienione rolety we wszystkich oknach na nowe.
Jak co roku, zakupionych zostaje wiele pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla dzieci, przez Przedszkole oraz Radę Rodziców.
Zostają naprawione kanapy we wszystkich salach.
A na Plac Zabaw zakupiona zostaje upragniona huśtawka dla dzieci ,, Bocianie gniazdo”.