Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Projekty w naszym przedszkolu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Szanowni Państwo!!!

W naszym przedszkolu nigdy się nie zatrzymujemy, cały czas szukamy nowych rozwiązań. Dbamy o to, aby nasze przedszkolaki czuły się tutaj bezpiecznie i miały wiele możliwości rozwoju. Rozwijamy  uzdolnienia  i  zainteresowania dzieci,  jak rownież  wspomagamy i wspieramy we wszystkich podejmowanych działaniach. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i chętnie bierzemy udział w różnorodnych przedsięwzięciach. W  okresie ostatnich trzech lat, na przełomie lat 2014/2016 w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka zostały zrealizowane następujące Projekty:  
 
1.  Pierwszy Projekt we współpracy z WFOŚiGW

Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, ,,Prawo ochrony środowiska",  w oparciu o złożony wniosek  w dniu 24.04.2015 r., zarejestrowany pod numerem N150557W, w związku z Uchwałą Nr 1126/2015 Zarządu z dnia 16.06.2015 roku, WFOŚiGW udzielił dotacji na dofinansowanie Zadania:

- Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym  Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka ,,Magicznie w naszym ogrodzie"
 
Umowa Nr
124/ee/d/2015
Data podpisania
10.07.2015 rok

Dziedzina
Edukacja ekologiczna

2. Drugi Projekt:  POMAGAMY – wolontariat pracowniczy PGE – rok 2015
 
,, Przygotowanie sali integracyjnej z kącikiem czytelniczym” oraz  doposażeniem placu zabaw.
 
Nadmienić musimy, że w ramach tego Projektu Przedszkole pozyskało 5 tysięcy złotych, na wykonanie  tego Projektu. Wszystkie prace wykonywali wolontariusze: rodzice, nauczyciele.
 
 
3. Trzeci Projekt: POMAGAMY – wolontariat pracowniczy PGE – rok 2016
 
,, Utworzenie Sali Doświadczania Świata”
 
W ramach tego Projektu Przedszkole ponownie  pozyskało 5 tysięcy złotych, na wykonanie  tego Projektu.  Wszystkie prace wykonywali wolontariusze: rodzice, nauczyciele. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym !!! Ludzie o wielkich sercach nie liczą swojego czasu, dzięki takim osobom świat staje się lepszy!

 4. Czwarty  Projekt we współpracy  z WFOŚiGW 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po rozpatrzeniu wniosku naszego Przedszkola, złożonego w ramach konkursu pn: "Ekopracownia pod chmurką" na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego "Ekologiczny Ogród Zmysłów u Misia Uszatka" przy Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim, zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję w dniu 20.11.2018 r. uchwałą nr 2685/2018 o przyznaniu dotacji do wysokości 50.000,00zł na realizację powyższego zadania. 

Umowa Nr 574/EE/D/2018 
data podpisania: 27.12.2018 r. 

Dziedzina: edukacja ekologiczna

      W związku z powyższym, nasze Przedszkole rozpoczęło prace nad realizacją zaplanowanej przebudowy przedszkolnego placu, aby stworzyć na jego terenie ogród sensoryczny zakończony tarasem widokowym. Jest to kontynuacja projektu rewitalizacji ogrodu, jaki rozpoczęliśmy w 2015 roku, tworząc wtedy ogródek dydaktyczny dla naszych milusińskich i realizując program autorski "Magicznie w naszym ogrodzie". 

5.  Piąty Projekt  w naszym  Przedszkolu:  we współpracy  z WFOŚiGW
 
Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po rozpatrzeniu wniosku naszego Przedszkola  o dofinansowanie,  w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn: " Nasze Ekologiczne Pracownie" na realizację zadania:

Utworzenie punktu dydaktycznego: "Miś Uszatek w świecie owadów" przy Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim, zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z Uchwałą Nr 8406/2020  z dnia 11.09.2020 roku,  udzielił  dotacji w  wysokości 39.600,00 zł na dofinansowanie w/w  zadania. Całkowity koszt zadania: 44.000,00 tysiące złotych.

Podstawa realiacji zadania: Umowa Nr 681/EE/D/2020
Data podpisania: 22.12.2020 rok
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony środowiska "

Dziedzina: Edukacja Ekologiczna
 
       W naszym ogródku dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli poszerzając wiedzę poprzez obserwację, dotyk, samodzielne doświadczenie, zapoznają się z ulem dydaktycznym, będą mogły na grze terenowej ,, Kostce wiedzy" poznać rośliny miododajne, a na grze ,,Światowid " - tablicy edukacyjnej zapoznać się z owadami pożytecznymi,  obejrzeć hotel dla owadów. Pod wiatą na ławeczkach, przy stolikach, w plenerze, mając widok na cały nasz przepiękny ogród,  będą mogły wykonywać wyjątkowe prace plastyczne. W planach mamy między innymi: zorganizowanie spotkania z Panem pszczelarzem, organizację ,,Dnia Pszczoły", Festiwalu piosenki   i wiersza o owadach, wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką - wybranego owada.
 

6.  Szósty  Projekt w naszym Przedszkolu: we współpracy  z WFOŚiGW
 
       Kolejny już, czwarty Projekt Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi " W Przedszkolu u Misia Uszatka mamy rady na odpady"- ,,W Ekologicznym Ogrodzie Zmysłów segreguje się odpady"

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po rozpatrzeniu wniosku naszego Przedszkola o dofinansowanie, w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn: " Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021" na realizację zadania: ,,Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim: " W przedszkolu u Misia Uszatka mamy rady na odpady"- ,,W Ekologicznym Ogrodzie Zmysłów segreguje się odpady” przy Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim, zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z Uchwałą Nr 4474/2020 Zarządu z dnia 29.05.2020 roku, udzielił dotacji w wysokości 14.180,00 zł na dofinansowanie w/w zadania. Całkowity koszt zadania: 16.180,00 tysiący złotych.

Podstawa realizacji zadania:
Umowa Nr 400/EE/D/2020
Data podpisania: 05.10.2020 rok
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony środowiska "
Dziedzina: Edukacja Ekologiczna

 
       Realizatorem programu są dzieci we wszystkich grupach wiekowych, Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim, których mamy 6, w tym dwa oddziały integracyjne.

   Wszyscy nauczyciele z poszczególnych grup same będą decydować o zakresie i sposobach jego wdrożenia w swoich grupach, w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych dzieci. Wspólnie zorganizujemy quiz na temat ekologii, segregacji śmieci. Zorganizujemy konkurs wewnątrzprzedszkolny - ,,Drugie życie plastikowej butelki", a także konkurs międzyprzedszkolny ,,Ekologiczny Festiwal" - dla wszystkich piotrkowskich przedszkoli samorządowych.