Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia dodatkowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

W naszym przedszkolu organizujemy następujące bezpłatne zajęcia dla dzieci:

 • język angielski
 • rytmika
 • tańce
 • zajęcia logopedyczne
 • terapia pedagogiczna
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • terapia psychologiczna
 • religia
_________________________________

JĘZYK ANGIELSKI
Dzieci, podczas zajęć, oswajają się (w piosenkach, grach i zabawach) z prawidłowym brzmieniem podstawowych słówek i zwrotów języka angielskiego, ćwiczą ich wymowę oraz uczą się czynnie wykorzystywać nabytą wiedzę.

RYTMIKA
Milusińscy uczą się wyczucia rytmu oraz własnego ciała, płynności ruchów, wrażliwości muzycznej. Dzieci poznają różne piosenki i zabawy muzyczno - ruchowe, przygotowują się do uroczystości przedszkolnych, ćwiczą programy artystyczne.

ZAJĘCIA TANECZNE
Podczas tych zajęć dzieci poznają ciekawe układy taneczne, doskonalą umiejętność ruchowej interpretacji muzyki, czy rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową podczas tańca z partnerem.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Na zajęciach prowadzonych przez przedszkolnego logopedę, dzieci pozbywają się złych nawyków wymowy, rozwijają percepcję słuchową, ćwiczą prawidłową wymowę.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Zajęcia obejmują usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwą koordynację. Celem zajęć jest usprawnianie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, a zatem przygotowanie dzieci do czytania i pisania poprzez kształtowanie i rozwijanie:
 • analizy i syntezy wzrokowej
 • analizy i syntezy słuchowej
 • spostrzegawczości
 • orientacji przestrzennej i kierunkowej
 • bezpośredniej pamięci wzrokowej i słuchowej
 • koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej
 • koncentracji uwagi
 • sprawności manualnej
 
TERAPIA SI - INTEGRACJA SENSORYCZNA
Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty i przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologiczna obejmuje:

     1. Prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami  rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
      2. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom  aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
      3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
      4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami;
      5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,       w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
      6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, które wymagają wsparcia         i pomocy;
      7. Wspieranie rodziców, udzielanie wskazówek do pracy w domu, konsultacje indywidualne z rodzicami.
 

RELIGIA
Katecheta - w naszym przypadku  nauczyciel P. Anna Lisiak,  poprzez ciekawe opowiadania, zabawy i piosenki wprowadza dzieci w świat wiary.