Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Zestaw programów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

Piotrków Tryb., 01.09.2018 rok


PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
na rok 2018/2019


w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 im. Misia Uszatka z Oddziałami Integracyjnymi
w Piotrkowie Trybunalskim

 
 

L.p. Edukacja Nazwa programu Autor
autorzy
Numer
w zestawie
1.
 
Edukacja przedszkolna
 
 
,, Program wychowania przedszkolnego”- ,,Kocham Przedszkole”


 
 
Praca zbiorowa: A. Staszewska- Mniszek, M. Pleskot
 
 
PS 24 - 1/ P.R.


Numer dopuszczenia: ISBN 978-83- 02-17115-4
Edukacja przedszkolna
 
,,Czyste powietrze wokół nas” - Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej
 
Praca zbiorowa - realizacja Program realizowany z PSSE PS24- 2/P.R.
Religia ,, Jesteśmy dziećmi Boga”- Dr E. Dziwisz, ks prof. Dr hab. R. Czekalski PS24-3/P.R.


Zgodny z programem nauczania: Nr: AZ-0-01/10
2.
 
Edukacja przedszkolna
 
,,Będę przedszkolakiem” – program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich Program - A. Nowakowska
M. Dziechcińska

 
PS 24 - 4/P.R.
Edukacja przedszkolna
Artysta plastyk

 
Program – M. Dziechcińska PS24-5/P.R.
Program profilaktyczno- wychowawczy
Nauczyciele Przedszkola,
w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą pedagogiczną
Program - J.Sącińska PS24-6/7/P.R.

 

Edukacja przedszkolna

,,Matematyka moja pasja”
Program – A. Góral PS24 – 8/P.R.
3.
 

Edukacja przedszkolna
 

,, Profilaktyczny Program Logopedyczny" - dla dzieci 3-4- letnich.


Program -
P. Andrzejewska


 
PS 24 - 9/P.R.
Edukacja przedszkolna

,, Zabawa Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"

 
Program – A. Nowakowska PS24-10/P.R.

Edukacja przedszkolna

"Taniec nas integruje"

Program - Iga Elsaid

PS24-11/P.R.
 
4.
 
Edukacja przedszkolna
 
,, Baw się literami”- program z zakresu przygotowania dzieci do nauki pisania i czytania. Program – J. Kościelniak

 
PS 24 - 12/P.R.
Edukacja przedszkolna

,, Akceptacja jako język międzynarodowy”- program pracy z dziećmi pięcioletnimi 
i sześcioletnimi skierowany na kształtowanie otwartości wobec drugiego człowieka.


 
Program – I. Elsaid PS24-13/P.R.
Realizujemy również Ogólnopolskie Programy: ,, Dzieciństwo bez próchnicy”, ,,Zgaś Ryzyko”, ,,Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej, Kubusiowi Przyjaciele Natury.