Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Zestaw programów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2023
z dnia 01.09.2023 roku
 
Wykaz programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024
 
L.p. Przedmiot
/grupa
Numer dopuszczenia Autor Tytuł Wydawnictwo
1. Wychowanie przedszkolne
grupa
- II, IV, V 
PS Nr 24
– 01/ 2023/2024
Jolanta Wasilewska,
A. Pleskot,
A. Staniszewska - Mieszek
Kocham Przedszkole – seria: Nowi Tropiciele.
Drużyna Marzeń.

 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne


2.

 
Wychowanie przedszkolne
grupy
– I, III, ,, 0”
PS Nr 24
– 02/ 2022/2023
ISBN 978-83-8108-742-1
W. Majewska, R. Paździo, W. Żaba- Żabińska Olek i Ada wśród przyjaciół.
Kolorowe Karty.
Wydawnictwo MAC Edukacja


3.

 
Religia
grupy: III, IV, V, 0-1 zerówka szkolna
PS Nr 24– 03/ 2021/2022
AZ-0-01/18 z dnia 19.09.2018 r.
ks. dr Paweł Płaczek Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem Wydawnictwo Świętego Wojciecha, numer podręcznika: AZ-04-01/18-PO-3/20 
1. Edukacja przedszkolna ,,Czyste powietrze wokół nas
- Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

 
Praca zbiorowa - realizacja Program realizowany z PSSE PS24
- 4
 
2.
Edukacja przedszkolna
,,Z Kicią Kocia maluch, zmieniają się w zuchy
– program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich
Program – N. Latocha, w ramach Programu Ogólnopolskiego

 
PS 24
- 5
 
  Edukacja przedszkolna 
"Artysta plastyk"
 
Program – M. Dziechcińska PS24
- 6
  Program wychowawczo- -profilaktyczny Nauczyciele Przedszkola,
w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą pedagogiczną

 
Program przedszkolny. PS24
– 7, 8
3. Edukacja przedszkolna ,,Projekt 20 minut dla matematyki Projekt Ogólnopolski – realizacja K. Szymczyk

 
PS24
– 9
 
4. Edukacja przedszkolna ,, Język angielski
dla przedszkolaków
"
- zgodny z Podstawą Programową
Program- jęz. angielskiego.

 
PS 24 - 10  


 


 
Realizujemy również:
 • Ogólnopolskie Programy: ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury, ,, Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko”, ,, Klub Mleczaka”.
 • Program ,, Skąd się biorą produkty ekologiczne - Program realizowany z PSSE
 • ,, Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- program MAC – Aneta Konefał
 • Realizujemy Projekt ,, Miś Uszatek w Świecie Owadów”- projekt współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.
   
 • Programy zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej na rok szkolny 2023/2024, opracowane przez nauczycieli przedszkola:
 1. Projekt „Skuteczne zdziwienie – wyzwalająca myślenie nauka czytania i pisania” - unikatowa propozycja nauki czytania, łącząca elementy aktywizacji poznawczej, emocjonalnej i motorycznej. Został oparty na rozległym doświadczeniu praktycznym i badawczym w pracy z dziećmi oraz na testach poprzedzających wdrożenie. ” Realizacja w grupie IV przez K. Robaszek i I. Miazek. Przedszkole zgłoszone przez Kuratorium Oświaty.
 2. ,, Program terapii dla dziecka z niedosłuchem”- program terapeutyczny. Opracowanie – I. Miazek.
 3. ,, Miś Uszatek uczy patriotyzmu”- program patriotyczny. Opracowanie - K. Robaszek.
 4. ,,Przedszkolni Ensteini- przez małe eksperymenty do dużej wiedzy”- program badawczy. Opracowanie – M. Zawiślak, realizacja we współpracy z P. Sykus.
 5. ,, Mali podróżnicy ”- opracowanie – P. Sykus, realizacja we współpracy z M. Zawiślak.
 6. ,, Ruch – radość dziecięcych lat”- program twórczej aktywności ruchowej. Opracowanie i realizacja – J. Misztela.
 7. ,, Język Międzynarodowy” - opracowanie I. Elsaid.
__________________________
Legenda:
PS – przedszkole samorządowe, nr przedszkola,
numer programu – 01,02
Dwie ostatnie cyfry- 23/24 – to rok szkolny, tu: stosuje się ukośnik

Adnotacja dyrektora:
Dopuszczam do użytku w przedszkolu

01.09.2023 rok Henryka Zawiślak