Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Zestaw programów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2022
z dnia 01.09.2022 roku


Wykaz programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

L.p.Przedmiot
/grupaNumer dopuszczeniaAutorTytułWydawnictwo
1.Wychowanie przedszkolne
grupa - IV, IIPS Nr 24 – 01/ 2022/2023Jolanta Wasilewska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne


2.
Wychowanie przedszkolne
grupy – III, V, ,, 0”PS Nr 24– 02/ 2021/2022
ISBN 978-83-8108-742-1W. Majewska, R. Paździo, W. Żaba- ŻabińskaProgram wychowania przedszkolnego Wydawnictwo MAC Edukacja


3.
Religia
grupy: 04, 05, 0-1- zerówka szkolnaPS Nr 24– 03/ 2021/2022
AZ-0-01/18              z dnia 19.09.2018 r. ks. dr Paweł Płaczek Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem Wydawnictwo Świętego Wojciech, numer podręcznika: AZ-04-01/18-PO-3/20

1. Edukacja przedszkolna

,,Czyste powietrze wokół nas” -Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej
Praca zbiorowa - realizacja Program realizowany z PSSE PS24 - 4


2. Edukacja przedszkolna
,, U Misia Uszatka dzieci nie płaczą ” – program adaptacyjny dla dzieci 3-letnichProgram - A. Nowakowska
M. Dziechcińska
PS 24 - 5
Edukacja przedszkolna Artysta plastyk

Program – M. Dziechcińska PS24 - 6
Program wychowawczo- profilaktyczny Nauczyciele Przedszkola,
w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą pedagogiczną Program przedszkolny. PS24 – 7, 8
3.Edukacja przedszkolna ,,Matematyka moja pasja”Program–
A. Góral
PS24 – 9
5. Edukacja przedszkolna
,, Język angielski dla przedszkolaków"- zgodny z Podstawą Programową Program- jęz. angielskiego.
PS 24 - 10

Realizujemy również:

- Ogólnopolskie Programy: ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury, ,, Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko”

- Program ,, Skąd się biorą produkty ekologiczne - Program realizowany z PSSE
,, Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- program MAC – Aneta Konefał
Realizujemy Projekt ,, Miś Uszatek w Świecie Owadów”- projekt współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.

- Programy zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej na rok szkolny 2022/2023, opracowane przez nauczycieli przedszkola:


1. ,, Program terapii dla dziecka z niedosłuchem”- program terapeutyczny. Opracowanie– I. Miazek.
2. ,, Miś Uszatek uczy patriotyzmu”- program patriotyczny. Opracowanie - K. Robaszek.
3. ,, Mali odkrywcy”- program badawczy. Opracowanie - A. Sobala.
Legenda:

PS – przedszkole samorządowe, nr przedszkola,
numer programu – 01,02
Dwie ostatnie cyfry- 21/22 – to rok szkolny, tu: stosuje się ukośnik


Adnotacja dyrektora:Dopuszczam do użytku w przedszkolu


01.09.2022 rok Henryka Zawiślak

(data, pieczątka i podpis dyrektora)


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2022
z dnia 01.09.2022 roku


Wykaz programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

L.p.Przedmiot
/grupaNumer dopuszczeniaAutorTytułWydawnictwo
1.Wychowanie przedszkolne
grupa - IV, II

PS Nr 24 – 01/ 2022/2023Jolanta Wasilewska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2.
Wychowanie przedszkolne
grupy – III, V, ,, 0”PS Nr 24– 02/ 2021/2022
ISBN 978-83-8108-742-1W. Majewska, R. Paździo, W. Żaba- ŻabińskaProgram wychowania przedszkolnego Wydawnictwo MAC Edukacja

3.
Religia
grupy: 04, 05, 0-1- zerówka szkolna  PS Nr 24– 03/ 2022/2023
AZ-0-01/18   z dnia 19.09.2018 r. ks. dr Paweł Płaczek Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem Wydawnictwo Świętego Wojciech, numer podręcznika: AZ-04-01/18-PO-3/20


1. Edukacja przedszkolna

,,Czyste powietrze wokół nas” -Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej
Praca zbiorowa - realizacja Program realizowany z PSSE PS24 - 4


2. Edukacja przedszkolna
,, U Misia Uszatka dzieci nie płaczą ” – program adaptacyjny dla dzieci 3-letnichProgram - A. Nowakowska
M. Dziechcińska
PS 24 - 5
Edukacja przedszkolna Artysta plastyk

Program – M. Dziechcińska PS24 - 6
Program wychowawczo- profilaktyczny Nauczyciele Przedszkola,
w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą pedagogiczną Program przedszkolny. PS24 – 7, 8
3.Edukacja przedszkolna ,,Matematyka moja pasja”Program–
A. Góral
PS24 – 9
5. Edukacja przedszkolna
,, Język angielski dla przedszkolaków"- zgodny z Podstawą Programową Program- jęz. angielskiego.
PS 24 - 10

Realizujemy również:

- Ogólnopolskie Programy: ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury, ,, Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko”

- Program ,, Skąd się biorą produkty ekologiczne - Program realizowany z PSSE
,, Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- program MAC – Aneta Konefał
Realizujemy Projekt ,, Miś Uszatek w Świecie Owadów”- projekt współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.

- Programy zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej na rok szkolny 2022/2023, opracowane przez nauczycieli przedszkola:


1. ,, Program terapii dla dziecka z niedosłuchem”- program terapeutyczny. Opracowanie– I. Miazek.
2. ,, Miś Uszatek uczy patriotyzmu”- program patriotyczny. Opracowanie - K. Robaszek.
3. ,, Mali odkrywcy”- program badawczy. Opracowanie - A. Sobala.
Legenda:

PS – przedszkole samorządowe, nr przedszkola,
numer programu – 01,02
Dwie ostatnie cyfry- 21/22 – to rok szkolny, tu: stosuje się ukośnik


Adnotacja dyrektora:


Dopuszczam do użytku w przedszkolu


01.09.2022 rok Henryka Zawiślak

(data, pieczątka i podpis dyrektora)