Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Raport z przeprowadzonej wśród Rodziców ankiety