Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Wednesday 23 June 2021

Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna