Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Wyniki Ankiety Dotyczącej Oczekiwań Rodziców Wobec Przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Szanowni Rodzice,
w związku z przeprowadzoną ankietą wśród Rodziców na temat:
" Oczekiwania wobec przedszkola w zakresie efektów kształcenia,
wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych"
podajemy opracowane wnioski

Wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie, serdecznie dziękujemy.

 
Z poważaniem
dyrektor przedszkola Henryka Zawiślak oraz wychowawcy.
___________________________________

 
 
Opracowanie ankiety dla rodziców na temat:
„Oczekiwania wobec przedszkola w zakresie
efektów kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych”


Wnioski z przeprowadzonej ankiety:
Przedszkole spełnia oczekiwania rodziców w zakresie efektów kształcenia, wychowania i opieki. Rodzice oczekują przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

100% rodziców uważa, iż przedszkole tworzy optymalne warunki do rozwoju i aktywności dzieci. Zakres współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym jest wystarczający.

Ok. 83% uważa, iż przedszkole jest zarządzane bardzo dobrze,
17% rodziców uważa, że dobrze

Wszyscy rodzice uważają, iż ich dzieci bardzo chętnie przychodzą do przedszkola.

75% stwierdza, ze dziecko bardzo lubi przedszkole, 25%, że lubi.

Jeden rodzic zaznaczył, że jego dziecko lubi przychodzić do przedszkola a zarazem nie lubi- wiąże się to z tym, iż dziecko nie lubi wstawać wcześnie rano.

Zdaniem ankietowanych, ich dzieci lubią przychodzić do przedszkola, bo lubią swoje panie i rówieśników, mają z nimi bardzo dobry kontakt, lubią zabawy, dobrze się czują w przedszkolu.

67% rodziców jest zadowolonych ze sposobu informowania o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka.

8,3% uważa, że rano nie ma czasu na rozmowę z nauczycielem, bo spieszy się do pracy, a po południu nauczyciela już nie ma.

Jeden rodzic uważa, że częściej jest informowany o negatywnym zachowaniu dziecka niż pozytywnym, także jeden ankietowany stwierdza, iż wcale nie jest informowany ani o postępach ani o trudnościach dziecka w przedszkolu.

Jedna z ankietowanych osób chciałaby otrzymywać częściej informacje o swoim dziecku.

50% ankietowanych uważa, że ma wpływ na decyzje związane z życiem grupy tj.: wycieczki, prezenty dla dzieci, imprezy przedszkolne, bal karnawałowy, piknik rodzinny. 50% rodziców nie ma zdania.

Większość rodziców uważa, że liczba uroczystości odbywających się w przedszkolu jest wystarczająca. Troje badanych nie ma zdania na ten temat.

Ponad połowa ankietowanych ocenia, iż poziom umiejętności dzieci prezentowany podczas uroczystości przedszkolnych jest bardzo dobry. Pozostali uważają że jest na poziomie dobrym. Jeden z ankietowanych nie ma zdania, jeden rodzic uważa, iż każde dziecko powinno mieć możliwość występu.

Z badań wynika iż rodzice są zadowoleni z pracy wychowawców. Ponad połowa ankietowanych bardzo dobrze ocenia codzienną pracę wychowawców, pozostali oceniają ją dobrze.

41,6% rodziców uważa, iż nauczyciele spełniają wszystkie ich oczekiwania.

Pozostali wymieniają następujące oczekiwania wobec wychowawców:
- 25% zapewnienie bezpieczeństwa i edukacji na właściwym poziomie,
- 8,3% motywowania dzieci do poznawania nowych rzeczy,
- 8,3% pozytywnych spostrzeżeń i informacji o pobycie dziecka w grupie,
- 8,3% większego zaangażowania w pracę z dziećmi, profesjonalnych uwag na temat rozwoju dziecka i szacunku wobec dziecka.

Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że kontakt z wychowawczyniami jest wystarczający, jeden rodzic ma życzenie żeby informacje na temat zebrań lub konsultacji były przesyłane pocztą e- mail. Także jeden ankietowany chciałby, aby rodzice byli informowani o odejściu lub rezygnacji z przedszkola innych dzieci.

Rodzice są zadowoleni z pracy wychowawczyń w grupie, tylko jeden ankietowany wybrał odpowiedź „ nie mam zdania”.


Prawie wszyscy rodzice stwierdzają, iż nauczyciele rozpoznają trudności, potrzeby i możliwości dzieci oraz rozmawiają o tym z nimi. Dwóch ankietowanych odpowiada, iż nie było takiej rozmowy.

W przypadku problemów wychowawczych ze swoimi dziećmi rodzice zwróciliby się do:
- 58% do wychowawców w grupach,
- 25% do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 16% do pedagoga terapeuty,
- 16% do dyrektora przedszkola,
- 16% nie wybrało żadnej z możliwych odpowiedzi.
Niektórzy rodzice wybrali więcej niż jedną odpowiedź.


opracowała:
Aleksandra Nowakowska
Małgorzata Dziechcińska
Anna Góral

Załączniki artykułu

opracowanie ankiety (docx) 0.02mb, (pobrań: 1212)