Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Misja i wizja przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Misja

Przedszkola Samorządowego Nr 24 im. Misia Uszatka
z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

"W wychowaniu chodzi o to, żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to,  żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko drugim, ale i dla drugich
"

                                                                                          Jan Paweł II


Wizja

 
Przedszkola Samorządowego Nr 24 im. Misia Uszatka
z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

 
        Naszym największym dobrem, jest dobro dziecka. Chcemy, aby każde dziecko
czuło się w naszym przedszkolu bezpiecznie, dobrze,  aby było szczęśliwe.
Uśmiech dziecka jest dla nas najważniejszy.

 
Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Uczymy tolerancji, akceptacji, zrozumienia, miłości, niesienia pomocy innym.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi,
spostrzegawczość i wrażliwość.

 
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą,
zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli,
otwarte na pomysły i inspiracje innych osób oraz gotowe szukać lepszych, oryginalnych rozwiązań.
Pragniemy jak najlepiej przygotować wszystkie dzieci do podjęcia nauki w szkole.


Drodzy rodzice!

 

      W tym roku szkolnym powierzyliście naszej opiece swoje dziecko.
Wiemy, że robicie to chętnie, ponieważ sami wybraliście przedszkole integracyjne,
ale nie opuszcza Was pewien niepokój i zdenerwowanie, jak każdego rodzica.
Będziemy starać się lepiej zrozumieć Wasze dzieci i docenić,
przecież razem z nim zaczynamy wspólną przygodę.

Będziemy podtrzymywać w Waszych dzieciach wiarę w siebie.
Być może nie wszystkie odnajdą się w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu,
ale każde dziecko jest jednakowo promienne, a dla nas najważniejsze.
Rozkwita od pochwał i zachęt, przygasa natomiast od upokorzenia i poniżania.
Każde dziecko buduje własną samoocenę.
Zaczyna pojmować kim jest i co może zrobić,
i w ten sposób nabywa poczucia pewności siebie.
Ich rozwijająca się jaźń jest jednak krucha, stawiają niepewne kroki
i będą potrzebowały pomocnej dłoni.

Będziemy dodawać im otuchy, gdy tak po omacku będą posuwały się naprzód, pełzając tam,
gdzie powinny biec i zachowując się biernie, gdzie mogłyby i powinny przewodzić.

Będziemy odkrywać ich uzdolnienia,
rozwijać ich możliwości i przyklaskiwać ich osiągnięciom,
jednocześnie rozpoznając spokojnie ich ograniczenia.
Będziemy pomagać im w przezwyciężaniu lub obejściu wszystkiego,
co mogłoby hamować ich postępy.
Dzieci same wiedzą lepiej, jak te przeszkody pokonywać.
Będziemy im przy tym troskliwie asystować.

Będziemy pomagać w odkrywaniu cudu i zainteresowań tak,
aby kończąc przedszkole lepiej rozumiały, na co ich stać,
a czego nie mogą od siebie wymagać.
Chcielibyśmy, żeby dziecko kończąc przedszkole pod naszym kierunkiem,
miało więcej wiary w swoje możliwości, było dobrym uczniem, lepszym człowiekiem,
było też lepiej przygotowane do następnych kroków na drodze swojej edukacji.

Wiemy, że w tym okresie będziemy ważni w życiu Waszego dziecka.
To Wasze dzieci podejmą decyzję, czy będą naśladować
wyznawane przez nas wartości i normy, czy je odrzucą.

A kiedy wspólne lata w przedszkolu dobiegną końca,
podziękujemy Waszym dzieciom, że stały się częścią naszego życia.
Mamy nadzieję, że i Wy Drodzy Rodzice będziecie z naszej pracy zadowoleni.

 
SZCZERZE  ODDANI
DYREKTOR  I  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA