Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Podsumowanie ankiety dla rodziców na temat: ,,Oczekiwania wobec Przedszkola”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
       W ankiecie wzieło udział 35 ankietowanych na 80 rozdanych ankiet. Jej celem było zebranie informacji na temat oczekiwań rodziców wobec Przedszkola w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Jeżeli chodzi o oczekiwania rodziców wobec Przedszkola:

      Zdaniem rodziców Przedszkole powinno być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, powinno akceptować dziecko takim jakim jest, wspierać w trudnych sytuacjach i rozwijać jego zainteresowania oraz zdolności. Ma także promować zdrowy styl życia i aktywność sportową dzieci. W przedszkolu powinna być miła, życzliwa atmosfera, powinny być zajęcia dodatkowe, a także kontrola stomatologiczna oraz logopedyczna. Dobre przygotowanie do szkoły, usprawnianie samodzielności, okazywanie dzieciom ciepła, zapewnienie rodzinnej i przyjaznej atmsfery, radości i życzliwości.

Jakie są mocne i słabe strony dziecka?

      Odowiadając na to pytanie rodzice stwierdzili, że mocną stroną ich dzieci jest fakt, że są śmiałe, otwarte, spontaniczne, lubią aktywnie spędzać czas, chętnie się bawią z równieśnikami, mają dobrą pamięć, szybko przyswajają wiadomości o otaczającym świecie, nie lubią nudy, lubią tańczyć i śpiewać, lubią układać puzzle, wykonują konstrukcje z klocków, malują kredkami, wyklejają, tańczą, chętnie oglądają książki, pomagają innym dzieciom, uwielbiają zwierzęta, interesują się przyrodą, są kreatywne, posiadaja duży zasób słownictwa, są samodzielne, koleżeńskie, mają dobrą wiedzę matematyczną, szybko się uczą, są grzeczne, otwarte na nowości, lubią prace plastyczne, łatwo wypowiadaja się na różne tematy, szybko nawiązują kontakty, są przyjazne, usmiechnięte, lubią basen, grę w piłkę nożną.

Słabą stoną dzieci, jest fakt,że niekiedy są uparte, gniewają się, płaczą, są mało samodzielne, posiadają małą wiarę we własne możliwości. Nie lubią czekać zbyt długo, są wrażliwe na krytykę- reagują płaczem, szybko się zniechęcają, niechętnie wykonują szlaczki.

Moje oczekiwania wobec wychowawców?

      Zdaniem rodziców wychowawcy powinni być życzliwi, wyrozumiali, cierpliwi, spokojni, opanowani, darzyć dzieci przyjaźnią, otaczać opieką, mieć dla każdego indywiduwlane podejście, dbać o prawidłowe relacje z rówieśnikami, traktować wszystkie dzieci równo. Wychowawca powinien rozładowywać złe emocje, być kompetentny, zaangażowany w wykonywaną pracę, pomysłowy, twórczy, organizować ciekawe zajęcia, odpowiednio reagować na zachowania dzieci, uczyć dzieci poprzez zabawę, przekazywać dobre wzorce, organizowac spacery, wyjścia do ogrodu, powinien mieć poczucie humoru.

Rodzice wyrazili opinię, że wychowawcy spełniają ich oczekiwania, że przedszkole to miejsce do którego dziecko przychodzi z uśmiechem na twarzy, co jest wynikiem zaangażowania wychowawców w swoją pracę, ciepło i troska Pań opiekujących się dzieckiem jest widoczna gołym okiem, do każdego dziecka podchodzą z jednakową serdecznością, są wyrozumiałe i przyjaźnie nastawione, Panie są otwarte na pomysły dzieci i rodziców.


W czym, jako Przedszkole możemy liczyć na pomoc rodziców?

Odpowiadając na to pytanie, możemy liczyć na pomoc rodziców:
- przy pracach remontowych, drobnych naprawach
- przy porządkowaniu terenu zieleni
- przy organizacji imprez przedszkolnych
- przy zakupach upominków dla dzieci
- przy organizacji zajęć dydaktycznych
- przy organizacji balu karnawałowego
- przy organizacji Pikniku Rodzinnego, Festynu, uroczystości
- przy przygotowywaniu różnych przekąsek dla dzieci
- pomoc finansową np. nagrody w konkursach
- zakup artykułów papierniczych


Informacje, prośby i sugestie?

      W tym punkcie rodzice prosili o częste wyjścia do centrów zabaw, na spacery, aby pamiętać o uczuleniach dzieci, mieć na uwadze stan zdrowia dziecka, przekazywania informacji o stanie zdrowia dziecka, diagnozowanie trudności, pomoc dzieciom, wprowadzenie zwierzątka do przedszkola.

Podsumowując ankietę - rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola, spełniamy oczekiwania rodziców, wychodzimy naprzeciw pomysłom dzieci i rodziców, indywidualnie podchodzimy do dzieci, rozwijamy ich zainteresowania, przygotowujemy sumiennie do szkoły.

Opracowanie:
wychowawcy grup Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integarcyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Tryb., 30. 10. 2016 rok