Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Środa 23 czerwca 2021

Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna