Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs ekologiczny

Poniedziałek 25 września 2023

Aureli, Aurelia, Aurelian, Herkulan, Wincenty, Rufus, Franciszek, Włodzisław, Eufrozyna, Władysław, Kleofas, Ermenfryda, Irmfryda, Ermenfryd, Irmfryd