Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia rozwijające muzyczno - ruchowe