Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Propozycje kart pracy do aktywności w domu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem w załącznikach. To propozycje wychowawców grupy do aktywności domowej dzieci. Ich wykorzystanie, wybór, zależą wyłącznie od Państwa i indywidualnych potrzeb dzieci. Pozdrawiamy serdecznie - wychowawcy z gr.III "Zajączki" 

______________________________


Zalecamy również następujące zabawy i ćwiczenia:

1.Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

- wskazywanie przedmiotów na obrazkach
- nawlekanie dużych (następnie coraz mniejszych) korali na sznurek
- napełnianie pudełka klockami (wkładanie do wyznaczonego miejsca)
- układanie klocków w jednej linii (tworzenie prostych układów rytmicznych)
- porównywanie dwóch podobnych zabawek różniących się jedną wyraźną cechą
- dopasowanie obrazków do przedmiotów i odwrotnie
- dobieranie w pary dwóch takich samych obrazków (przedstawiające znane przedmioty, zabawki)
- wskazywanie przedmiotów na obrazku na podstawie słyszanej nazwy
- układanie puzzli
- składanie obrazków złożonych z 2 (lub więcej - według możliwości dziecka) elementów (jeden typowy przedmiot) — na wzorze, bez wzoru
- układanie prostych 2-3 elementowych ciągów rytmicznych
- porównywanie dwóch obrazków o tej samej treści (analizowanie całej treści obrazka);
- wyszukiwanie podobieństw i różnic na obrazkach
- porównywanie, zabawy pamięci wzrokowej: „co tu się zmieniło?", „czego brakuje?"
- grupowanie obrazków, przedmiotów według przyjętego kryterium, próby samodzielnego określenia przyjętego przez dziecko kryterium
- eliminatki ,klasyfikowanie przedmiotów, obrazków o podobnej treści lub przeznaczeniu oraz eliminowanie z grupy przedmiotów niepasujących do całości
- porządkowanie historyjek obrazkowych
- wyszukiwanie podobieństw i różnic na obrazkach
- kończenie zaczętych rysunków
- lepienie z plasteliny, wydzieranie
- malowanie i rysowanie
- stemplowanie i kalkowanie

2.Rozwijanie grafomotoryki:

I. Ćwiczenia rozmachowe mięśni rąk.
- kreślenie w powietrzu dużych, płynnych i swobodnych ruchów w kształcie fal, kół. ósemek
- kreślenie pędzlem na dużych arkuszach papieru, palcem lub patykiem na materiale sypkim, kredkami na kartkach obszernych ruchów
- zamalowywanie dowolnej przestrzeni dużych płaszczyzn (np. kartonu, płyt chodnikowych )
- zamalowywanie/ kolorowanie określonej powierzchni (duże obrazki, małe obrazki
do kolorowania)
- pogrubianie konturów, czyli obwodzenie po śladzie linii szlaczków, obrazków konturowych (szerokim pędzlem, miękkim ołówkiem, kredką, flamastrem)

II. Ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców.
- zamalowywanie małych przestrzeni kredkami, np. konturów stempli, obrazków
- kreskowanie, czyli wypełnianie konturów małymi kreseczkami stawianymi poziomo, pionowo, ukośnie, przy zachowaniu kierunku od strony lewej do prawej
- kopiowanie rysunków, czyli wodzenie ołówkiem po wzorze przez kalkę techniczną
- pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze
- prowadzenie linii między dwiema liniami szerzej ustawionymi w stosunku do siebie, np. w labiryncie
- zamalowywanie małych pól według oznakowania
- kreślenie form kolistych, falistych i prostych według wzoru
- lepienie z plasteliny, ciasto liny, masy solnej
- zalepianie całej powierzchni kartki
- darcie papieru na małe kawałeczki
- formowanie kulek z bibuły, papieru toaletowego
- oddzielanie różnych małych elementów od siebie ( ziarna, klocki, koraliki)

III. Ćwiczenia płynnych, rytmicznych, ciągłych i postępujących ruchów pisarskich

- obrysowywanie szablonów, od wewnątrz i od zewnątrz
- rysowanie szlaczków w liniaturze szerszej, jako: pogrubianie konturu gotowego wzoru, dokończanie zaczętego wzoru przez łączenie linii przerywanych a następnie samodzielne zakończenie wzoru
- odwzorowywanie szlaczków wg. wzoru, próby odtwarzania wzorów z pamięci, samodzielne rysowanie różnych wzorów
- łączenie wyznaczonych kropek linią ciągłą, gdzie powinien powstać kontur zaplanowanego przedmiotu
 

Załączniki artykułu

Liczenie (pdf) 0.16mb, (pobrań: 252)
różnice_odszukiwanie (pdf) 1.02mb, (pobrań: 169)
różnice_odszukiwanie2 (pdf) 0.32mb, (pobrań: 131)
Spostrzegawczość (pdf) 1.17mb, (pobrań: 198)
spostrzegawczość2 (pdf) 1.05mb, (pobrań: 154)
SZLACZKI (jpg) 0.06mb, (pobrań: 1527)
szlaczki6 (jpg) 0.07mb, (pobrań: 401)
szlaczki_zwierzątka (jpg) 0.08mb, (pobrań: 211)
cyfry po śladzie (jpg) 0.12mb, (pobrań: 3347)
figury geometryczne po śladzie (jpg) 0.05mb, (pobrań: 1728)
2 (jpg) 0.12mb, (pobrań: 364)
nauka-pisania-e (pdf) 0.02mb, (pobrań: 179)
nauka-pisania-o (pdf) 0.02mb, (pobrań: 104)
nauka-pisania-u (pdf) 0.02mb, (pobrań: 113)
nauka-pisania-y (pdf) 0.02mb, (pobrań: 86)
a-nauka-literek (pdf) 0.02mb, (pobrań: 155)
e-nauka-literek (pdf) 0.02mb, (pobrań: 115)
i-nauka-literek (pdf) 0.02mb, (pobrań: 126)
spostrzegawczość8 (pdf) 0.72mb, (pobrań: 379)