Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego z środków WFOŚiGW w Łodzi " W Przedszkolu u Misia Uszatka mamy rady na odpady"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
wfosigw-w-lodzi-1619725242
Program Edukacji Ekologicznej pt. ,, W Przedszkolu u Misia Uszatka mamy rady na odpady"- ,, W Ekologicznym Ogrodzie Zmysłów segreguje się odpady "- dofinansowany z środków WFOŚiGW w Łodzi. Program został zrealizowany i zakończony z dniem 30.06.2021 r. Rodzice zostali poinformowani o założeniach i  sposobach realizacji projektu na zebraniach wychowawców z rodzicami na początku roku szkolnego 2020/2021, na spotkaniu dyrektora z Radą Rodziców Przedszkola, na tablicach informacyjnych w Przedszkolu. Informacje dotyczące projektu oraz kolejność realizowanych zadań umieszczane były systematycznie na stronie internetowej przedszkola.
Podczas realizacji programu wszystkie zaplanowane cele zostały zrealizowane. Wzrost poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej nastąpił u wszystkich dzieci przedszkolnych, pracowników, rodziców. Realizowany przez nas Program pozwolił na kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych, przede wszystkim dzieci poprzez wykorzystanie różnych form edukacyjnych w zakresie ekologii. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów w zakresie edukacji ekologicznej, zakupionych zostało wiele pomocy dydaktycznych. Nastąpiło uświadomienie dzieciom ważnego aspektu segregowania śmieci i gospodarowania odpadami. Stworzyliśmy możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych. Angażowaliśmy dzieci i dorosłych w działania proekologiczne. Kształtowaliśmy nawyki segregowania odpadów. Włączaliśmy najbliższe środowisko lokalne w nasze działania ekologiczne.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii, z realizacji naszego Projektu.

W załączniku:
1. ,, Efekty Rzeczowe Projektu "
2. ,, Sprawozdanie z realizacji Projektu".

 

Załączniki artykułu

Efekty Rzeczowe Projktu (odt) 0.03mb, (Pobrań: 12)
Sprawozdanie z realizacji projektu (docx) 0.01mb, (Pobrań: 8)
powrót