Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Ważny komunikat dla Rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Bez tytułu
Uwaga! Zmiana konta!
Od 1 stycznia 2023 r. zmienia się numer rachunku
bankowego,
na który będą dokonywane wpłaty za przedszkole.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania
prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:


„Prowadzenie bankowej obsługi budżetu
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek
działających w formie
jednostek budżetowych i instytucji kultury”
informujemy, że bankowa obsługa Miasta
w okresie 01.01.2023 – 31.12.2026,
będzie prowadzona
przez Santander Bank Polska S.A.


O wszystkich zmianach będziemy Państwa
informować na bieżąco.
powrót