Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Dni adaptacyjne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
235317026_155019370102731_2852562516382950623_n
Kochani  Rodzice, Drogie Dzieci!
 Zapraszamy  Rodziców i Dzieci  3- letnie,  z Grupy  I – na dni adaptacyjne: ,, U Misia Uszatka dzieci nie płaczą”
 
Kochani  Rodzice, Drogie Dzieci!
 
                                                                    Zapraszamy  Rodziców i Dzieci  3- letnie,  z Grupy  I –                                                           
na dni adaptacyjne:      
,, U Misia Uszatka dzieci nie płaczą”
 
Dni adaptacyjne, zgodnie z wytycznymi GIS oraz ustaleniami uzgodnionymi z Sanepidem, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, pracowników  odbędą się  z podziałem na  dwie grupy:                       
 
– dnia  25.08.2021 roku ( środa) – pierwsza grupa dzieci ( po ustaleniach telefonicznych), w godzinach od 9.00 do 11.00.
 
- dnia 26.08.2021 roku  ( czwartek) – druga grupa dzieci ( po ustaleniach telefonicznych), w godzinach od 9.00 do 11.00.

 
Prosimy o zabranie dla  dzieci obuwia  na zmianę.
 
Natomiast  27.08.2021  roku - w piątek – rodziców zapraszamy do Ogrodu na rozmowę z dyrektorem Przedszkola, ze specjalistami, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Dzieci w tym czasie pozostaną pod opieką  wychowawców i pomocy nauczyciela w grupie. Zapraszamy również od godziny 9.00 do 11.00.

 
Prosimy, aby do przedszkola  zostało przyprowadzone zdrowe dziecko,  przez jednego,  zdrowego rodzica. Rodziców przy wejściu do Przedszkola prosimy o zdezynfekowanie rąk oraz założenie maseczek. Prosimy również o zachowanie odległości pomiędzy sobą. Do szatani wchodzimy po 2 osoby, zachowujemy dystans społeczny, w stosunku do pracowników, innych rodziców i dzieci.
 
Przy wejściu rodzice podpiszą zgodę na  wykonanie pomiaru temperatury u dziecka, termometrem bezdotykowym.
Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, nie przyprowadzamy dziecka na dni adaptacyjne.
Prosimy wyjaśnić  dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
Prosimy, aby przypominać  dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 
Zapraszamy, czekamy  
 
Z wyrazami szacunku
dyrektor Henryka Zawiślak oraz wychowawcy
powrót