Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Witamy wszystkie Dzieci i Rodziców w nowym roku szkolnym 2021/2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
IMG-20201121-WA0003
Miś Uszatek zaprasza wszystkie dzieci w nowym roku szkolnym 2021/2022  do wspaniałych i ciekawych zajęć, zabaw i doświadczeń.
                                                    
Życzymy wszystkim dobrego, udanego, wyjątkowego, bezpiecznego i zdrowego  roku 2021/2022.

 
Za drzwiami naszego Przedszkola jest mnóstwo wspaniałych pomocy dydaktycznych,
a każdy dzień przedszkolny tętni twórczym i aktywnym życiem wesołych Przedszkolaków.

       Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka to wyjątkowe, niepowtarzalne, przyjazne miejsce dla dzieci i rodziców. Jedyne przedszkole samorządowe z oddziałami integracyjnymi w naszym mieście. Stawiamy na jakość i wysoki poziom kształcenia.

          W Przedszkolu pracuje wykształcona, doświadczona Kadra Pedagogiczna, która gwarantuje wysoki poziom nauki poprzez zabawę, doświadczenia, realizację licznych programów i projektów edukacyjnych.

       Indywidualne predyspozycje, zainteresowania i pasje naszych pedagogów przekładają się na ich pracę zawodową, w trakcie której nauczyciele przekazują Przedszkolakom swoje doświadczenie z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej, tanecznej, matematycznej, polonistycznej, twórczej pracy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych przez przedszkole, czy nauki gry w szachy. To wszystko składa się na różnorodność prowadzonych zajęć dydaktycznych w przedszkolu oraz świadczy o szerokiej ofercie przedszkola, z jaką występujemy do dzieci i rodziców.

Kadra przedszkola posiada odpowiednie wykształcenie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie:
 • Wychowania przedszkolnego
 • Edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacji artystycznej
 • Oligofrenopedagogiki
 • Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Terapii pedagogicznej
 • Pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
 • Integracji Sensorycznej
 • Logopedii
 • Wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Filologii germańskiej
 • EEG - Metody Biofeedbacka I i II stopnia
 • Higieny i bezpieczeństwa pracy
 • Zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie
 • Technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • Teologii praktycznej ze specjalizacją: przygotowanie do życia w rodzinie
     
 Kadra cały czas kształci się, uczestniczy w kursach i szkoleniach oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
podnosząc tym samym swoje kwalifikacje i poszerzając ofertę pracy Przedszkola.

Nauczyciele ukończyli szkolenia w zakresie, m.in.:
 • Nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (posiadamy 4 tablice interaktywne w przedszkolu, w tym 1 monitor interaktywny)
 • Metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, część I, II
 • Twórczego przyswajania matematyki - "Wiatrak Matematyczny"
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metody Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz
 • Edukacji Matematycznej Metodą Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Nowatorskiej metody wykorzystującej dywan edukacyjny TUPU TAN
 • Metody Globalnego Czytania Glena Domana

Stawiamy na sprawdzone metody pracy,
które w połączeniu ze sobą, dają niepowtarzalną ofertę dla dzieci i zainteresowanych rodziców.

       Specjaliści terapeuci (pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciele wspomagający) - to doświadczona grupa pedagogów, która prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia rewalidacyjne, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkim przedszkolakom, którzy potrzebują wsparcia w indywidualnym rozwoju.
     Dzięki doświadczeniu specjalistów oraz wzorowo wyposażonej placówce, obfitującej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, odpowiednio dostosowane sale (Sali do Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata), wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach, opiniach, możemy realizować z myślą o dobru dzieci.

                Dużym atutem naszego Przedszkola jest piękny plac zabaw - to tutaj realizujemy kolejny już, obecnie trzeci, projekt ze środków WFOŚiGW.
        Wygodzie rodziców i pracowników przedszkola służy duży parking. Obiekt Przedszkola jest monitorowany, ogrodzony, zabezpieczony przed wejściem osób nieupoważnionych.

               Pracownik gospodarczy czuwa nad pięknym wyglądem naszego ogrodu. Intendent, szefowa kuchni, pracownicy kuchni, dbają o wszystkie dzieci, przygotowując jadłospis tygodniowy, dostosowując go do indywidualnych potrzeb dzieci z dietą: bezglutenową, bezmleczną, bezcukrową, dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry, z alergią pokarmową, z problemami żywieniowymi, dbają o indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci z autyzmem.

             Pracownicy administracyjni Przedszkola znają wszystkie nasze dzieci, dbają o czystość Przedszkola, wspierają dzieci w każdej sytuacji.

         Posiadamy liczne certyfikaty, wśród których znajduje się certyfikat ,,Roboclean SPlus – najwyższy standard czystości utrzymywany przez antyalergiczne urządzenia”. Posiadamy również urządzenie do ozonowania pomieszczeń.

        W naszym Przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspólnie podejmuje decyzje o formie wsparcia dla dzieci z Przedszkola.

     Placówką zarządza doświadczony Dyrektor, oddany całym sercem swojej pracy, dzieciom, pracownikom, rodzicom oraz całemu środowisku. Stawiamy na wysoką kulturę, uśmiech, uprzejmość i jakość.
powrót