Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Piątek 07 paździenika 2022

Amalia, Tekla, Marek, August, Maria, Rościsława, Stefan, Justyna, Mireli