Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Logopeda

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

Terapię logopedyczną w naszym przedszkolu prowadzi pani Paulina Andrzejewska
 

        Na zajęciach z logopedą dzieci pozbywają się złych nawyków wymowy, rozwijają percepcję słuchową, ćwiczą prawidłową wymowę.

Celami terapii logopedycznej, między innymi, są:

  • usprawnienie motoryki narządów mowy,
  • korekcja wad wymowy,
  • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
  • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
  • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
  • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
  • usprawnianie funkcji pokarmowych.

     Terapia logopedyczna w oczach dziecka przypomina zabawę, angażując dziecko do pracy i motywując. Terapia jest pracą zarówno logopedy, dziecka, ale także jego rodziców. Zdarza się, że podczas aktywności na zajęciach zadania się powtarzają na drodze różnych działań. Aby dla dziecka aktywności nie stały się nudne, realizowane są w różnej formie. Terapeuta mowy działa więc zadaniowo i do tego samego stara się skłonić dziecko.

Załączniki artykułu

12.04.2021 (pdf) 2.79mb, (pobrań: 215)
14.04.2021 (pdf) 0.82mb, (pobrań: 228)