Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
mm3logo
Kolejna edycja Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury za nami!
Mija już drugi rok, od kiedy grupa "0"prowadzona przez panią Agatę Sobala realizuje międzynarodowy projekt "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Udało nam się zrealizować wszystkie sześć modułów (Książki dzieciństwa, Mały Miś w świecie emocji, Dbamy o zdrowie z Małym Misiem, Zmisiowany Eko - kalendarz, Misiowe laboratorium "Czterech Żywiołów", Mały Miś i super tajny projekt), które ze względu na pandemię stanowiły dla nas spore wyzwanie. Dzięki  ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu rodziców udało nam się zdobyć certyfikat wzorowej placówki. To dla nas prawdziwy zaszczyt i wyróżnienie.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
-zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
-tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
-wprowadzenie dziecka w świat literatury,
-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
-rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
-włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
-promocja przedszkola,
-rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Opiera się on na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa. W naszym przypadku jest to nasz własny Miś Uszatek, który towarzyszy nam w codziennym życiu grupy.

Zdjęcia z realizacji poszczególnych modułów znajdują się w zakładce gr. "0".
powrót