Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

W odwiedzinach u dzieci z SP Nr 3